Harvendusraie | Metsa Majandamine | MetsaABC

February 12, 2022
Views: 89
Id: 6109
  • Report
    Report This Listing
    Login Required
  • Download
  • Print
  • Bookmark
  • Share This Listing
attachment: 3-Copy-2.png
Description:

Metsa majandamine on metsa eest hoolitsemise protsess üldiste administratiivsete, juriidiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega, aga ka teaduslike ja tehniliste aspektidega, nagu metsakasvatus, kaitse ja metsa reguleerimine. Metsa majandamine hõlmab kõike metsaga seonduvat, olgu see siis mulla väetamine, puude istutamine ja siis nende eest hoolitsemine edaspidi ning metsaomanikul muutub võimatuks kõiki metsa majandamise ülesandeid üksi teha. MetsaABC pakub metsaomanikele oma metsamajandamise teenuseid. Teenused on jagatud kaheks pikaajaliseks ja lühiajaliseks plaaniks. Koostöö toimuks eelnevalt läbi räägitud nõuete alusel ja hind otsustataks kokkulepitud hinna alusel. Enne metsamajandamise kava koostamist arvestab MetsaABC kindlasti metsaomaniku ootusi ja nägemusi ning teeb vajadusel oma ettepanekud. Nad arutavad kindlasti läbi kõik metsas vajaminevad töövõimalused ja viivad kõik lõpuni.

Contact Information
Categories:   
Listing Tags:         
Related Listings
Shedule a Test Drive
No form yet! You should add some...
Apply For TradeIn With Us
No form yet! You should add some...
Send Your Offer
Send Message